Teatr Piccolo

W Środku Miasta

W Środku Miasta

Profilaktyczny spektakl teatralny dla młodzieży w wieku 11-19
Czas realizacji całego programu to ok. 90 minut

Program profilaktyczny składa się z trzech części:

1. Spektakl teatralny pt. ”W środku miasta” – powstał z pomocą finansową i merytoryczną Wydziału Edukacji  UMŁ oraz RCPS w Łodzi, przy współpracy młodzieży uzależnionej od narkotyków będącej pod opieką Fundacji „ARKA”. Spektakl pod patronatem Komendy Głównej Policji, nagrodzony na Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuk Profilaktycznych.

Konstrukcją spektaklu jest moralitet. Spektakl opowiada o losach dziecka żyjącego w patologicznej rodzinie. Główny bohater staje między biegunami moralności: Aniołem i Diabłem, Dobrem i Złem i wszelkimi jego personifikacjami. One kierują bohaterem, przeciągając go na jedną bądź na drugą stronę. 

Użyte w spektaklu środki artystycznego wyrazu tj. lalki teatralne oraz plan „żywy”, pozwalają na symboliczne, ale jakże sugestywne pokazanie scen tragicznych i drastycznych w losach bohatera (brak okazywania uczuć, odrzucenie, brak akceptacji, pierwszy kontakt z nałogiem, śmierć).

Zadaniem spektaklu jest nawiązanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy aktorami a widownią, jest też prowokacją do identyfikowania się widzów z bohaterami spektaklu (dzieckiem, matką, ojcem, dealerem)  -  wywołanie uczuć: współczucia, chęci niesienia pomocy, czy też poczucia winy lub złości i buntu 

2. Psychodrama – dwóch widzów pod nadzorem aktorów gra role rodziców. Widzowie tworzą pozytywne zakończenie spektaklu, w którym dziecko zyskując akceptacje i miłość rodziców, nie umiera.

Psychodrama aktywizuje emocjonalnie widownię i prowokuje do wypowiadania słów „symboli”: kocham, przepraszam, wybaczam, zmienię się, obiecuję, postaram się.

3.Talk show - aktorka prowadząca nawiązuje otwartą rozmowę z publicznością.

Omawiane tematy : 

a) Praktyczne pomysły na  pomoc koleżeńską i okazywanie przyjaźni, zainteresowania problemami drugiego człowieka, aktywna pomoc.

b) Dostrzeganie zaistnienia zmian w osobowości człowieka pod wpływem problemów życiowych (min. ucieczka w nałogi, samobójstwo). Element programu, który w bardzo sugestywny sposób uświadamia widzów o konieczności aktywnej pomocy koleżeńskiej - „dostrzegając problemy innych zauważysz własne” - jest również skutecznym elementem w walce ze „znieczulicą”, a także przypomina poprawność norm ludzkich zachowań, w których obowiązują zasady wzajemnej pomocy, odpowiedzialności i miłości.

4. Spotkanie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Kryminalnej KM Policji. 

Prowadzone przez aktorkę Teatru Piccolo. Tematy i pytania: 

a) Dopalacze, zagrożenia, szkody i omówienie problemu.

b) Jesteśmy zastraszeni, boimy się narazić na zemstę lub szykany. Czy możemy anonimowo powiadomić policję o przestępstwie?

c) Jakie wykroczenia popełniają najczęściej młodzi ludzie (przykłady)?

d) Na jakie formy pomocy ze strony policji może liczyć młodzież i szkoła?

Element programu, któremu przyświeca przesłanie – SZUKANIE POMOCY WYMAGA ODWAGI! RATUJESZ LUDZKIE ŻYCIE, WIĘC NIE JESTEŚ DONOSICIELEM!


AKTORZY

Maria Gudejko

Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT im. L....

Mieczysław Dyrda

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit...

Włodzimierz Wdowiak

Założyciel Teatru Piccolo w Łodzi. Aktor, reżyser,...

Anna Wdowiak

Założycielka Teatru Piccolo w Łodzi – obecnie...

Witold Łuczyński

Aktor i muzyk. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły...

Teatr działa przy Fundacji Piccolo - Kultura Bez Barier

Najdłużej działający prywatny teatr dla dzieci w Polsce

Teatr, profilaktyka, edukacja