Teatr Piccolo

O teatrze

O teatrze

Teatr Piccolo powstał w 1992 roku z inicjatywy doświadczonych aktorów - Anny i Włodzimierza Wdowiaków, pragnących realizować swe twórcze pasje poza teatrem instytucjonalnym. Teatr Piccolo, to jeden z najstarszych prywatnych teatrów w Polsce i być może jedyny teatr prywatny dla dzieci w kraju, mogący pochwalić się takim stażem.

 

Sala teatralna

Od stycznia 2009 roku Teatr Piccolo, dzięki pomocy i współpracy ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich (właściciel nieruchomości), może zapraszać swoich widzów na spektakle do stacjonarnego teatru przy ulicy Tuwima 34 w Łodzi.

Sala widowiskowa Teatru Piccolo posiada w pełni profesjonalny sprzęt oraz zaplecze przystosowane do prezentowania spektakli teatralnych i innych wydarzeń artystycznych – 221 miejsc siedzących (rzędowe fotele teatralne) oraz nagłośnienie i oświetlenie dostosowane do kubatury pomieszczenia.

Sala nie posiada barier architektonicznych – spełnia wymagania widzów niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Teatr posiada foyer z miejscami siedzącymi, bufetem oraz dwoma toaletami.

Podczas niedzielnych spektakli, oraz innych okazji (na zamówienie klienta) na foyer obecna jest artystka malująca dzieciom wesołe, bajkowe makijaże.

Rezerwowane bilety na niedzielne spektakle można odebrać w kasie teatru najpóźniej 20 minut przed rozpoczędziem przedstawienia.

Kasa teatru otwierana jest na godzinę przed przedstawieniem.

Wybrane osiągnięcia

- Teatr Piccolo za spektakl „W środku miasta”, otrzymał dyplom uznania od Komendanta Głównego Policji.

- Teatr Piccolo ma w swoim dorobku wiele spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które uzyskały wsparcie finansowe, merytoryczne oraz rekomendacje od:

• Wydziału Edukacji UMŁ,

• Wydziału Kultury UMŁ,

• Łódzkiego Kuratorium Oświaty

• British Council UŁ.

- Do niewątpliwych osiągnięć teatru można zaliczyć liczne zamówienia na imprezy okolicznościowe (min. gwiazdkowe, pikniki, festyny, Dzień Dziecka), od takich firm jak ATLAS - Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych w Zgierzu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Izba Skarbowa w Łodzi, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi, ZWiK, MPO i MPK w Łodzi, Castorama oraz Urzędów Miast i Gmin w całym kraju.

- Teatr Piccolo w swojej historii był wielokrotnie wybierany jako podmiot odpowiedzialny za organizacje teatralnych scen okolicznościowych (letnich, gwiazdkowych itp.) w centrach handlowych w wielu miastach Polski (m.in. Manufaktura, Galeria Łódzka, Port Łódź, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej).

- Od siedmiu lat realizujemy pikniki ekologiczne w Arboretum w Rogowie zlecane przez SGGW.

- W 2012 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi realizowaliśmy siedmiogodzinny

program artystyczny podczas Jarmarku Wojewódzkiego – Mixer Regionalny 2012.

- W 2013 roku realizowaliśmy program artystyczny w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym

podczas obchodów 20-lecia WFOŚiGW.

- W 2014 roku, Teatr Piccolo był współorganizatorem Dnia Dziecka z Akademią Pana Kleksa w Łódzkim Zoo.

 

Zaletą Teatru Piccolo jest profesjonalna obsługa wszelkiego rodzaju imprez, łącznie z tworzeniem oryginalnych scenariuszy wg potrzeb zleceniodawcy.

 

Kalendarium
 

Rok 1992

– Powstanie Teatru Piccolo i oficjalny debiut w programie artystycznym pt. „Mistrz Kajetano przedstawia” z udziałem muzyków występujących na żywo – Krzysztof Jaszczak i Jan Adamkiewicz.

Rok 1993

-  Powstaje spektakl teatralny pt. "Calineczka" w reżyserii Bogumiły Rzymskiej – spektakl wg baśni H.Ch. Andersena, utrzymany w konwencji teatru przedmiotu.

Rok 1994

- Teatr nawiązuje współpracę z artystami cyrku (Małgorzata i Jan Potrzebowscy), realizując dwa widowiska estradowe - "Hocki-klocki z Dobranocki" oraz "Witaj Święty Mikołaju", z którymi wizytują w wielu miastach Polski.

Rok 1995

- Dzięki współpracy z Urszulą Bińkowską, powstał projekt spektaklu edukacyjnego, mającego na
celu zapoznanie dzieci, w formie zabawy teatralnej, z podstawami języka angielskiego. Po otrzymaniu dofinansowania z Wydz. Edukacji i Kultury Fizycznej U.M. Łodzi, powstał spektakl pt. "The Magic Computer", będący pierwszą tego rodzaju inicjatywą edukacyjną w skali całego kraju.

Rok 1999

- Teatr Piccolo nawiązuje kontakt z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Dzięki tej współpracy oraz finansowym wsparciu Wydz. Edukacji, powstaje spektakl pt. "W Środku Miasta" będący elementem programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży gimnazjalnej.

Rok 2002

- Teatr rozpoczyna współpracę z Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Łodzi, co owocuje powstaniem programu profilaktycznego pt: "Żyj bez nałogów" w "Bezpiecznym mieście". Program ten obejmuje patronatem Marszałek Województwa łódzkiego, TVP Oddział w Łodzi, "Gazeta Wyborcza" oraz Fundacja "Łódzkim Dzieciom - Łódzkim Szkołom". Do akcji, włączył się także zespół "Blue Cafe", realizując nieodpłatnie 20 koncertów w łódzkich szkołach.

-  Teatr Piccolo, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Niemczech przyjechał do Berlina, realizując spektakle teatralne pt. „The Magic Computer” w Galla Theatr.

- 03.12.2002 Teatr Piccolo wystąpił w Pałacu Prezydenta RP w programie "Eko-mikołajki". Gospodarzami programu była: Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska oraz ambasador Finlandii.

Rok 2005

- Teatr Piccolo jako partner Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach, przeprowadza konkurs „Czysty Człowiek” o zasięgu wojewódzkim, promujący wśród młodzieży gimnazjalnej styl życia wolny od nałogów.

- Teatr, wraz z zespołem Spine realizuje program profilaktyki i terapii poprzez teatr, dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych województwa łódzkiego.

Rok 2006

- Rozpoczyna się akcja edukacyjno-profilaktyczna autorstwa Teatru Piccolo -  „112-tele Twoim Przyjacielem”, która została zaszczycona patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Rok 2007

- Akcja Teatru  „112-tele Twoim Przyjacielem” otrzymała poparcie i opiekę IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Oddział Województwo Łódzkie.

- Teatr Piccolo został zaproszony przez organizatorów - Komendę Główną Policji do udziału w festiwalu - Przystanek PaT (Profilaktyka a Teatr), realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

Rok 2008

- 4. Przystanek PaT gości Teatr Piccolo wraz ze spektaklem „W Środku Miasta”, prezentowanym młodzieży z całej Polski, w ramach profilaktyki przeciw nałogom i przemocy w rodzinie.

- Teatr Piccolo za spektakl „W środku miasta”, otrzymał dyplom uznania od Komendanta Głównego Policji.

Przełom 2008 i 2009 roku

- Teatr Piccolo, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, przystosowuje salę widowiskową przy ulicy Tuwima 34 w Łodzi do regularnych występów artystycznych dla publiczności. Zainstalowane zostaje profesjonalne oświetlenie sceniczne (w późniejszym czasie, dzięki SRCh także nagłośnienie), a foyer i toalety przechodzą niezbędne zabiegi renowacyjne. Przygotowane są dekoracje i kostiumy przystosowujące scenografię spektakli Teatru Piccolo do stałych występów na tej scenie. Powstają pomysły na nowe przedstawienia, powstałe z myślą o stałej scenie stacjonarnej.

Podniesienie z ruin sceny i zaplecza tej sceny, teatr zawdzięcza ogromnemu wkładowi pracy wielu przyjaciół Teatru oraz zaangażowaniu finansowemu i merytorycznemu Anny i Włodzimierz Wdowiaków.

- 04.01.2009 – Pierwszy spektakl Teatru Piccolo w sali przy ul. Tuwima 34 w Łodzi. Inicjatywa spotkała się od razu z dużym zainteresowaniem widowni. Od tego dnia, na mapie Łodzi pojawia się nowa stacjonarna scena teatralna.

- Premiera spektaklu pt. „Poszukiwacze Zaginionej Gwiazdki”. Do zespołu aktorskiego Teatru Piccolo dołącza Eugeniusz Korczarowski

Rok 2010

- 07.07.2010 - Powstaje Fundacja Piccolo – Kultura Bez Barier, pod skrzydłami której od tego czasu działa Teatr Piccolo (więcej od Fundacji – poniżej)

- Premiera spektaklu pt. „Skarb Kapitana Haka”.

- Do zespołu aktorskiego Teatru Piccolo dołączają Barbara Korczarowska, Mieczysław Dyrda oraz Witold Łuczyński.

Rok 2011

- Nawiązanie współpracy z Fundacją SE-MA-FOR, której efektem była premiera spektaklu pt. „Zakochany Miś” w ramach SE-MA-FOR Film Festiwal (więcej o przedstawieniu w dziale „Spektakle”).

- Do zespołu aktorskiego Teatru Piccolo dołącza Maria Gudejko.

Rok 2012

- Premiera spektaklu pt. „Nić Ariadny” opartego na mitologii greckiej.

- Teatr realizuje program „Teatr mój widzę ogromny” dofinansowany ze środków Wydziału Kultury UMŁ. W ramach projektu Teatr Piccolo odwiedza ze spektaklem „Nić Ariadny” 10 miast województwa łódzkiego, które nie posiadają stałej sceny teatralnej.

Rok 2014

- Startuje nowa strona internetowa Teatru Piccolo!

A w planach m.in. premiera dwóch nowych przedstawień w trakcie sezonu 2014/2015 oraz rozpoczęcie remontu sali widowiskowej i foyer.

 

Fundacja Piccolo – Kultura Bez Barier

 

Od 7 lipca 2010 roku, Teatr Piccolo działa pod skrzydłami Fundacji Piccolo – Kultura Bez Barier.

Nasze cele:

• prowadzenie Teatru działającego w sposób odmienny od innych teatrów funkcjonujących w starej strukturze teatrów państwowych;

• wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych pod szyldem „Teatr Piccolo”

• szerzenie i realizowanie inicjatyw edukacyjnych, profilaktycznych, kulturowych na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

• inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, których celem jest wyrównywanie szans w życiu społecznym i kulturalnym osób dotkniętych patologią społeczną i niepełnosprawnością;

• wspieranie twórczości dzieci i młodzieży;

• upowszechnianie oraz realizacja terapii opartych na działaniach w sferze kultury i sztuki;

• zooterapia ze szczególnym uwzględnieniem dogoterapii;

• wspieranie twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów;

• ułatwianie w szczególności dzieciom dostępu do dóbr i „produktów" kultury;

• tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;

• inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;

• propagowanie kultury i sztuki polskiej w kraju i za granicą;

• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Prezes Fundacji : Anna Wdowiak
Wiceprezes Fundacji: Maciej Wdowiak

AKTORZY

Mieczysław Dyrda

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit...

Maria Gudejko

Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT im. L....

Anna Wdowiak

Założycielka Teatru Piccolo w Łodzi – obecnie...

Witold Łuczyński

Aktor i muzyk. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły...

Włodzimierz Wdowiak

Założyciel Teatru Piccolo w Łodzi. Aktor, reżyser,...

Teatr działa przy Fundacji Piccolo - Kultura Bez Barier

Najdłużej działający prywatny teatr dla dzieci w Polsce

Teatr, profilaktyka, edukacja